Lukijalle

Tämä on opas sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin. Oppaassa on kiinnitetty erityistä huomiota käytännönläheisyyteen sekä asioiden selkeään ja suoraviivaiseen käsittelyyn. Itsearviointiin on tarjolla paljon erilaisia malleja, joilla kaikilla on puolensa. Tässä oppaassa ei kuitenkaan esitellä erilaista itsearviointimallien kirjoa, vaan yksi niihin perustuva laaja-alainen malli ja tapa itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteenkeruun menetelmiä eri kohderyhmille.

Oppaan malli ja menetelmät perustuvat Kuntoutussäätiössä toteutetun ARTSI-projektin aikana tehtyyn kehittämistyöhön sekä aiempiin kokemuksiin arviointihankkeista. ARTSI (Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin 2013–2016) -projekti luotiin, koska pienten järjestöjen huomattiin kaipaavan tukea oman toimintansa arvioinnissa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman projektin tarkoitus on ollut myös vastata RAY:n seurantajärjestelmän järjestöille asettamiin vaatimuksiin toiminnan tulosten raportoinnista.