Työkalut

4. Arviointitiedon keräys

5. Työkaluja itsearviointiin

Arvioinnin suunnittelu

6. Palautteen analysointi