Haku ARTSI-toimintaan on nyt käynnissä!

03.06.16

Tarvitseeko järjestönne tukea itsearviointikäytäntöjen kehittämiseen ja tuloksellisuustiedon tuottamiseen? Haku ARTSI-toimintaan kaudelle 2016/2017 on nyt käynnissä!

Kuntoutussäätiö tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen järjestöille tukea oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. Toiminta on jatkoa ARTSI-projektille (2013–2016), ja se on suunnattu pienille järjestöille (palkattuja työntekijöitä 1-10).

Oman toiminnan prosessien ja tulosten arviointi on keskeinen tapa kehittää omaa toimintaa ja RAY-rahoitteisten järjestöjen on myös vastattava tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksessä asiaa koskeviin kysymyksiin.

ARTSI-kehittämistyön aikana kullekin kohdejärjestölle räätälöidään yhteistyössä järjestön kanssa järjestön omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Yhteinen kehittämistoiminta järjestön ja ARTSI-asiantuntijoiden kanssa kestää noin vuoden, jona aikana pystytään kokeilemaan kehitettyjä palautteenkeruun ja itsearvioinnin malleja käytännössä. Toiminta koostuu 2–4:stä kahdenkeskisestä tapaamisesta Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden ja järjestön toiminnanjohtajan, sekä tarpeen mukaan muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi toimintaan kuuluu vapaaehtoisena yhteiset aloitus- ja päätöstapaamiset kaikkien samana vuonna toimintaan mukaan valittujen järjestöjen kanssa Kuntoutussäätiön tiloissa Helsingin Malminkartanossa. Kahdenkeskiset kehittämistyön tapaamiset tapahtuvat järjestöjen tiloissa ellei muuten sovita.

Toimintaan osallistuminen on kohdejärjestöille maksutonta lukuun ottamatta matkustuskuluja mahdollisiin osallistumisiin yhteisiin aloitus- ja päätöstapahtumiin. Toimintaa rahoittaa RAY.

Nyt toteutettava hakukierros on suunnattu erityisesti Itä-Suomessa toimiville järjestöille.

Kiinnostuitko? Haku on käynnissä 3.6.–15.6.2016

Tästä pääset suoraan hakulomakkeeseen

Halutessasi lisätietoa otathan yhteyttä: Mikko Henriksson, p. 044-781 3105 ja Outi Linnolahti, p. 040-556 7351 tai .