Artsi-toiminnasta uskoa järjestöjen omaan tekemiseen: ”Toiveemme ja tarpeemme otettiin huomioon”

20.06.17

Artsi-toiminnassa kaudella 2016-2017 mukana olleet järjestöt kokoontuivat kesäkuussa jakamaan kokemuksiaan Kuntoutussäätiöön Helsingin Malminkartanoon. Tällä kaudella Itä-Suomeen painottunut ryhmä aloitti arvioinnin kehittämistyön syksyllä järjestönsä toiminnankuvauksella, jonka avulla jäsennettiin toiminnan tavoitteita ja oletettuja vaikutuksia. Tämä antoi pohjaa arvioinnissa kerättävälle tiedolle ja arviointilomakkeiden kysymyksille. Keväälläjärjestöt painivat TVS:n parissa, jolloin Artsin opit ja tulokset saatiin heti hyödynnettyä. Nyt monessa järjestössä odotetaan jännityksellä STEA:n palautetta toiminnan tulosten ja vaikutusten raportoinnista. 

 

 

 

 

Saimme paljon konkreettisia työkaluja toiminnan kehittämiseen. Järjestömme omat toiveet, tarpeet ja lähtökohdat otettiin hyvin huomioon. Opimme paljon uutta tietoa, jonka avulla pystymme syventämään arviointiosaamistamme”, näin erään järjestön edustaja kuvasi Artsi-toiminnan hyötyjä. Järjestö oli edistynyt hyvin erityisesti arviointi- ja tiedonkeruumenetelmissä sekä toiminnan itsearvioinnissa.

Artsin tavoitteena on tukea osallistuvia järjestöjä käytännön arviointimallien rakentamisessa sekä integroida arvioiva ajattelu ja toimintatavat kiinteäksi osaksi järjestöjen toimintaa. Tällöin voidaankin sanoa, että tuloksista ja vaikutuksista on siirrytty vaikuttavuuteen. Tällainen prosessi vie vuosia, mutta nyt voi jo nähdä edistysaskelia siinä, että arviointi ymmärretään osana järjestötoiminnan kehittämistä eikä pelkästään keinona raportoida toiminnasta rahoittajalle. Kaikkiaan Artsi-toiminta antaa mahdollisuuden käyttää aikaa kehittämistyöhön ja samalla sitouttaa koko henkilökuntaa mukaan arviointiin.

Kaikissa järjestöissä päästiinkin konkreettisesti eteenpäin ja mm. palautteen keräämiseen saatiin hyvin ryhtiä: ”Palautteen keruu on napakampaa, paremmat lomakkeet sekä ulkoisesti, mutta erityisesti sisällöllisesti”, kuvasi eräs osallistuja Artsista saatua apua. Vaikka järjestöissä oli kerätty arviointitietoa aikaisemminkin, Artsin myötä arvioinnin kokonaisuutta pystyttiin systematisoimaan. Kyselylomakkeista saatiin enemmän irti, kun toiminnan laadun arvioinnin lisäksi osattiin kysyä sen tuloksia ja vaikutuksia.

Monessa järjestössä saatiin erään järjestöedustajan sanoin ”varmistus sille, että asioita on tehty yhdistyksessä oikein”. Pienissä järjestöissä voi olla vain yksi työntekijä eikä mahdollisuutta oman toiminnan peilaamiseen aina löydy arjen kiireissä. Artsin myötä järjestöt ovat voineet irtautua hetkeksi rutiineista sekä keskittyä arviointiin ja järjestön toiminnan tarkasteluun ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa uudesta näkökulmasta. Eräs järjestön edustaja kertoi olevansa etuoikeutettu, kun oli päässyt mukaan Artsi-toimintaan kehittämään arviointia. Hän toivoi, että kaikkien järjestöjen olisi mahdollista saada näin paljon apua arvioinnin edistämiseksi ja sen kautta järjestön toiminnan tarkasteluun ja kehittämiseen.

Artsi-toiminnan uusi kausi käynnistettiin toukokuussa 17 uuden järjestön kanssa. Seuraavan kerran Artsiin voi hakea keväällä 2018. Kaikki Artsissa käytettävät materiaalit löytyvät Artsin nettisivuilta.

Kimmo Terävä ja Riitta Kinnunen

Lainaukset on koottu Artsin kohdejärjestöille toukokuussa 2017 tehdystä kyselystä ja päätöstapaamisen keskustelusta.