Ajankohtaista

 • Arvioinnin tuelle on tilausta pienissä järjestöissä (06.09.16)

  ARTSI-toiminnassa käynnistyi syyskuun ensimmäisenä päivänä uusi sykli, kun uudet mukaan valitut järjestöt kokoontuivat Kuntoutussäätiöön aloitustapaamiseen. Tällä kertaa mukaan valittiin 14 järjestöä, jotka ovat mukana kehittämistyössä noin vuoden mittaisen jakson. Vuonna 2013 projektina käynnistynyt ARTSI-toiminta jatkuu RAY:n kohdennetun toiminta-avustuksen turvin tukien […]

  Lue lisää »

 • Kuntoutussäätiö tukee järjestöjen itsearviointia myös jatkossa (25.08.16)

  Kuntoutussäätiön ARTSI-toiminta tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen järjestöille tukea oman toiminnan arviointiin ja kehittämiseen. RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella rahoitettu toiminta on jatkoa tänä vuonna päättyneelle ARTSI-projektille (2013–2016). Projektissa luotiin itsearviointimalli ja palautteenkeruun työkaluja, joita hyödynnetään nyt vakiintuneessa kehittämistyössä. ”Kuntoutussäätiön strategiassa korostetaan kuntoutuja- […]

  Lue lisää »

 • Uudet järjestöt aloittavat kehittämistyön ARTSI-toiminnassa syksyllä 2016 (23.06.16)

  Kesäkuussa 2016 toteutettiin haku järjestöille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään palautteenkeruu- ja arviointikäytäntöjään. Haku kohdistettiin erityisesti Itä-Suomessa toimiville järjestöille. Valinnoissa painotettiin järjestöjen tuen tarvetta sekä motivaatiota omien arviointikäytäntöjensä kehittämiseen. ARTSI-toimintaan mukaan valittiin seuraavat järjestöt: Etelä-Savon sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, […]

  Lue lisää »

 • Ruotsinkieliset lomakkeet lisätty opas ja mallit -sivulle (08.06.16)

  Ruotsinkieliset versiot lomakkeista on nyt päivitetty opas ja mallit -sivulle  

  Lue lisää »

 • Haku ARTSI-toimintaan on nyt käynnissä! (03.06.16)

  Tarvitseeko järjestönne tukea itsearviointikäytäntöjen kehittämiseen ja tuloksellisuustiedon tuottamiseen? Haku ARTSI-toimintaan kaudelle 2016/2017 on nyt käynnissä! Kuntoutussäätiö tarjoaa sosiaali- ja terveysalojen järjestöille tukea oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen. Toiminta on jatkoa ARTSI-projektille (2013–2016), ja se on suunnattu pienille järjestöille (palkattuja […]

  Lue lisää »

 • Arviointi tekee työn merkityksen näkyväksi myös järjestölle itselleen (05.04.16)

  Tukipuhelimeen tulee puhelu, jossa käsitellään arkaluontoisia asioita. Kyseinen henkilö ei ehkä soita numeroon enää koskaan uudestaan. Miten olisi mahdollista saada järjestön toiminnan kehittämiselle tärkeitä tietoja ilman että soittajan anonymiteetti kärsii?  Oliko puhelusta apua ja miksi? Muun muassa tällaisia järjestöjen toiminnan […]

  Lue lisää »

 • Evaluation 2015 -konferenssi haastoi pohtimaan esimerkillisiä arviointeja (23.11.15)

   Teksti: Mika Ala-Kauhaluoma & Mikko Henriksson Vuosi 2015 on kansainvälinen arvioinnin teemavuosi, International Year of Evaluation, johon linkittyy useita alan tapahtumia. Arvioinnin teemavuoden tarkoituksena on edistää arviointia ja näyttöön perustuvaa, oikeudenmukaista päätöksentekoa niin ruohonjuuri- kuin kansainvälisellä tasolla. Siitä syntyy konkreettisena […]

  Lue lisää »

 • Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille julkaistu (20.10.15)

  ARTSI-projektissa julkaistussa uudessa oppaassa esitellään työkaluja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin. Oppaassa on mukana laaja-alainen malli itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteenkeruun menetelmiä eri kohderyhmille. Ne perustuvat Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin aikana tehtyyn kehittämistyöhön sekä aiempiin kokemuksiin arviointihankkeista. ”Oppaassa on esitelty kattava itsearviointimalli ja […]

  Lue lisää »

 • Mallit ja työkalut päivitetty (19.10.15)

  Päivitetyt mallit ja työkalut itsearviointiin ja palautteenkeruuseen löydät täältä Voit hyödyntää malleja ja kyselylomakkeita sellaisenaan, räätälöidä itsellesi sopivan lomakkeen tai poimia lomakkeista kysymyksiä, joiden avulla voit kerätä palautetta suullisesti tai poimia ideoita palautteen keräämiseksi havainnoimalla.

  Lue lisää »

 • ARTSI mukana RAY:n Vaikuttavaa!-kiertueella (17.10.15)

  ARTSI-projekti on mukana RAY:n Vaikuttavaa!-kiertueella lokakuussa kuudella paikkakunnalla. Vaikuttavaa!-päivän aikana käydään läpi RAY:n vuodelta 2014 keräämää tietoa avustusta saavien järjestöjen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista alueittain ja toimialoittain, tutustutaan Kuntoutussäätiön ARTSI-hankkeessa tuottettuihin arvioinnin ja palautteenkeruun malleihin ja työkaluihin sekä perehdytään RAY:n […]

  Lue lisää »