Ajankohtaista

 • Evaluation 2015 -konferenssi haastoi pohtimaan esimerkillisiä arviointeja (23.11.15)

   Teksti: Mika Ala-Kauhaluoma & Mikko Henriksson Vuosi 2015 on kansainvälinen arvioinnin teemavuosi, International Year of Evaluation, johon linkittyy useita alan tapahtumia. Arvioinnin teemavuoden tarkoituksena on edistää arviointia ja näyttöön perustuvaa, oikeudenmukaista päätöksentekoa niin ruohonjuuri- kuin kansainvälisellä tasolla. Siitä syntyy konkreettisena […]

  Lue lisää »

 • Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille julkaistu (20.10.15)

  ARTSI-projektissa julkaistussa uudessa oppaassa esitellään työkaluja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen itsearviointiin. Oppaassa on mukana laaja-alainen malli itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteenkeruun menetelmiä eri kohderyhmille. Ne perustuvat Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin aikana tehtyyn kehittämistyöhön sekä aiempiin kokemuksiin arviointihankkeista. ”Oppaassa on esitelty kattava itsearviointimalli ja […]

  Lue lisää »

 • Mallit ja työkalut päivitetty (19.10.15)

  Päivitetyt mallit ja työkalut itsearviointiin ja palautteenkeruuseen löydät täältä Voit hyödyntää malleja ja kyselylomakkeita sellaisenaan, räätälöidä itsellesi sopivan lomakkeen tai poimia lomakkeista kysymyksiä, joiden avulla voit kerätä palautetta suullisesti tai poimia ideoita palautteen keräämiseksi havainnoimalla.

  Lue lisää »

 • ARTSI mukana RAY:n Vaikuttavaa!-kiertueella (17.10.15)

  ARTSI-projekti on mukana RAY:n Vaikuttavaa!-kiertueella lokakuussa kuudella paikkakunnalla. Vaikuttavaa!-päivän aikana käydään läpi RAY:n vuodelta 2014 keräämää tietoa avustusta saavien järjestöjen toiminnan tuloksista ja vaikutuksista alueittain ja toimialoittain, tutustutaan Kuntoutussäätiön ARTSI-hankkeessa tuottettuihin arvioinnin ja palautteenkeruun malleihin ja työkaluihin sekä perehdytään RAY:n […]

  Lue lisää »

 • Kuntoutussäätiö mukana arvioinnin teemavuoden tapahtumissa (12.10.15)

  Vuosi 2015 on kansainvälinen arvioinnin teemavuosi, International Year of Evaluation, johon linkittyy useita alan tapahtumia. Yksi niistä on 9.-14. marraskuuta Chicagossa järjestettävä kansainvälinen Evaluation 2015 -seminaari, jonka teemana on esimerkilliset arvioinnit eri puolilta maailmaa. Kuntoutussäätiön projektipäällikkö Mikko Henriksson ja tutkimus- […]

  Lue lisää »