Haku

Seuraava haku ARTSI-toimintaan on keväällä 2019

 

 

Vanha hakuilmoitus keväältä 2018

Tarvitseeko järjestönne tukea itsearviointikäytäntöjen kehittämiseen ja vaikuttavuustiedon tuottamiseen? ARTSI-toimintaan voivat päästä mukaan pienet järjestöt (palkattuja työntekijöitä enintään 10), jotka saavat tukea STEA:lta.

ARTSI-kehittämistyön aikana kullekin kohdejärjestölle räätälöidään järjestön omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet (mm. STEAn tuloksellisuus ja vaikutusselvitys, TVS) huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Yhteinen kehittämistoiminta järjestön ja ARTSI-asiantuntijoiden kanssa kestää keskimäärin noin vuoden (aikataulu määritellään ja täsmennetään jokaisen järjestön tarpeiden mukaiseksi), jona aikana myös kokeillaan kehitettyjä palautteenkeruun ja itsearvioinnin malleja käytännössä. Toiminta koostuu 3-4:stä kahdenkeskisestä tapaamisesta Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden ja järjestön toiminnanjohtajan, sekä tarpeen mukaan muun henkilökunnan kanssa. Kahdenkeskiset kehittämistyön tapaamiset tapahtuvat järjestöjen tiloissa ellei muuten sovita. Lisäksi toimintaan kuuluu vapaaehtoisena yhteiset aloitus- ja päätöstapaamiset kaikkien samana vuonna toimintaan mukaan valittujen järjestöjen kanssa Kuntoutussäätiön tiloissa Helsingin Malminkartanossa.

Toimintaan osallistuminen on kohdejärjestöille maksutonta lukuun ottamatta matkustuskuluja mahdollisiin osallistumisiin yhteisiin aloitus- ja päätöstapahtumiin. Toimintaa tukee STEA.

Nyt toteutettavalla hakukierroksella toivomme erityisesti hakijoita Pohjois- ja Etelä-Suomesta.

Kiinnostuitko? Haku on käynnissä 26.3.–16.4.2018.

Valinnan tulokset ilmoitetaan kaikille hakijoille huhtikuun loppuun mennessä.

Halutessasi lisätietoa otathan yhteyttä Kimmo Terävään, 040 821 9981, .

Projektissa tähän mennessä kehitetyt arvioinnin työkalut ja mallit ovat kaikkien hyödynnettävissä ja löytyvät tästä linkistä.