Hyödyllisiä linkkejä

Stean itsearviointiopas
Raha-automaattiyhdistyksen julkaisu opastaa yhdistyksiä ja järjestöjä kehittämään toimintaansa.

SOSTEn arviointityökalut
Paketti arviointi- ja kehittämistyökaluja sekä aineistonkeruumenetelmiä.

SOSTEn opas: Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen
Opas antaa eväitä arvioivan toimintakulttuurin rakentamiseen. Se sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokonaistoiminnan arviointikäytännöistä. Opas on tarkoitettu kaikille järjestöissä työskenteleville ja arvioinnista kiinnostuneille.

Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen raportointiohje
Stean ohjeet opastavat yhdistyksiä ja järjestöjä tuloksellisuus- ja vaikutusselvitysten tekoon.

Vuorovaikutuksessa vaikuttamiseen -selvitys
Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksen hallinnoiman Kolmas lähde -hankkeen selvityksessä (2013) käydään läpi, mistä vaikuttavuusarvioinnissa on kyse ja mitä mahdollisuuksia se antaa järjestöille.

A-klinikkasäätiön hankearviointimateriaalia
A-klinikkasäätiön hankearviointi-sivuille on kerätty hyödyllistä tietoa arvioinnin käsitteistä, näkökulmista sekä työkaluista.