Tutustu hankkeeseen

Kuntoutussäätiö toteuttaa Liikunta ja osallisuus -hankkeen vuosina 2015 – 2017. Hankkeen rahoittaa Raha-automaattiyhdistys (RAY). Hankkeen vaiheet on koottu alla olevaan kuvioon. (lataa kuvio pdf-muodossa)

Hankkeen päätavoitteena on pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten osallisuuden edistäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen jäsenilleen tarjoamissa liikuntatoiminnoissa. Tämä päätavoite jakautuu seuraaviin, kolmeen osatavoitteeseen.

  1. Tavoitteena on kartoittaa eri järjestöjen jäsenilleen tarjoamia liikuntamahdollisuuksia ja sitä, miten osallisuus niissä toteutuu. Tavoitteena on tarkastella asiaa sekä alueellisesti että toiminnan järjestäjän ja käyttäjän näkökulmasta.
  2. Tavoitteena on myös koota liikuntaa järjestävien tahojen edustajia yhteisiin tilaisuuksiin, joissa esitellään olemassa olevia käytäntöjä sekä hankkeen työpajoissa esiin nousseita ideoita, osallisuuden edistämisen keinoja sekä eri toimijoiden yhteistyön tuloksia.
  3. Tavoitteena on tuottaa tietoa ja konkreettisia kehittämisehdotuksia järjestöjen tueksi ja jäsenten kokonaisvaltaisen osallisuuden lisäämiseksi. Tavoitteena on näin juurruttaa osallisuuden edistämisen näkökulma osaksi järjestöjen tarjoamia pysyviä liikunta- ja muita vapaa-ajan toimintoja.

Liikunta-ja-osallisuus-Hankkeen-vaiheet-Kaavio-2