NUTTU-hanke: tukea psyykkiseen jaksamiseen ja oppimisvaikeuksiin

Tarjoamme tukea mm. vertaisryhmien muodossa nuorille ja aikuisille, joilla on psyykkisen jaksamisen ja/tai oppimisen vaikeuksia.

Hanke on toteutettu 2014–2017 ja sen on rahoittanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA (ent. RAY) osana Paikka auki – Nuoret työelämäänkehittämisohjelmaa. Toiminta jatkuu edelleen STEAn avustuksella.

Miten

Järjestämme ammattilaisohjattuja vertaisryhmiä nuorille ja aikuisille, joiden mielenterveyden ongelmat tai oppimisen vaikeudet haittaavat opiskelussa ja/tai työelämässä selviytymistä. Tutustu ryhmiin.

Lisäksi olemme kehittäneet seulontamenetelmän nuorten ja aikuisten mielenterveyden ongelmien ja oppimisen vaikeuksien havaitsemiseksi. Tutustu KOMO-kyselyyn.

Hankkeessa syntyviä toimintamenetelmiä ja -malleja tullaan levittämään ja juurruttamaan työhallinnon ja järjestöjen käyttöön.

Yhteistyökumppanit

  • STEA:n Paikka auki-avustusohjelma
  • Suomen mielenterveysseura
  • Uudenmaan TE-toimistot
  • Uudenmaan ELY-keskus
  • HUS:n nuorisopsykiatria
  • Vantaan, Helsingin ja Espoon Ohjaamot