Kokemustarinoita

Vertaisryhmät

NUTTU-ryhmiin osallistuneita on tähän mennessä noin 100.

Osallistuneet ovat olleet ryhmiin erittäin tyytyväisiä; kouluasteikolla annettujen arvosanojen keskiarvo on 9.

  • Ryhmässä oli mukava ilmapiiri ja helppo olla. Opin arvostamaan itseä enemmän, luottamus muihin kasvoi.”

Ryhmäläiset ovat kokeneet saaneensa tukea ongelmiinsa ja oppineensa tuntemaan oppimiseen liittyviä vaikeuksiansa ja vahvuuksiansa.

  • ”Ryhmästä sain tukea oppimisvaikeuksiin ja tietoa kuinka itse voin vaikuttaa mielialaan tai helpottaa ahdistusta.”

Vertaistuki ja neuropsykologiset tutkimukset on koettu erityisen tärkeiksi.

  • ”Parasta oli saada tietää, että on muitakin ihmisiä, jotka kamppailevat samojen ja jopa vaikeampien asioiden kanssa.”

”Päädyin ryhmään sattumalta. Olin hakemassa toistamiseen ammattikorkeakouluun lukemaan sairaanhoitajaksi ja ajattelin, että ryhmästä olisi hyötyä. Neuropsykologin testeissä sain selville, että olen huomattavasti hitaampi lukemaan kuin ”normaalit”. Älyssäni tai oppimisessani ei siis ole vikaa. Nyt kun olen aloittanut sairaanhoitaja-opinnot, minulla on mahdollisuus saada erilaisia apuja koulunkäyntini onnistumiseksi.” Nainen, 20 v.

Katso lisäksi videolta, millaisia kokemuksia NUTTU-ryhmään vuonna 2016 osallistuneella Reetalla on.