IISI-vertaisryhmä työllistymisen tai kouluttautumisen tueksi

Viimeinen IISI-ryhmä on järjestetty keväällä 2017. 

Kenelle

IISI-ryhmä on tarkoitettu mielenterveyden ongelmia omaaville alle 25-vuotiaille nuorille aikuisille.

Tavoitteet

Ryhmän tavoitteena on

  • osallistujan omaan elämään liittyvien kokemusten käsitteleminen muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa
  • mielialan koheneminen ja yksinäisyyden vähentyminen
  • arjessa pärjäämisen ja selviytymisen vahvistuminen

Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat mm.

  • elämäntarinat
  • itsetuntemus ja itseluottamus
  • tunteiden hallinta
  • mieliala
  • tulevaisuuden toiveikkuus

Aiheet ja niiden käsittelytapa päätetään ryhmän kanssa yhdessä ryhmäläisten toiveiden pohjalta. Ryhmäkeskustelujen lisäksi voidaan käyttää pienryhmäkeskusteluja, tietoiskuja, toiminnallisia menetelmiä sekä kirjallisia tehtäviä. Ryhmätoiminnan lisäksi nuorella on mahdollisuus yksilötapaamisiin ohjaajan kanssa.

Ryhmään hakeutuminen

Ryhmään osallistujat valitaan vaikeuksia kartoittavan kyselyn ja psykologin haastattelun perusteella. Jos olet itse tai asiakkaanasi on ryhmästä kiinnostunut henkilö, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin.

Lisätietoja
Mila Gustavsson-Lilius, psykologi, puh. 044 781 3116
Marika Ketola, psykologi, puh. 040 679 1522