OPI IISISTI-vertaisryhmä työllistymisen tai kouluttautumisen tueksi

Kenelle?

OPI IISISTI-ryhmä on tarkoitettu mielenterveyden ongelmia ja oppimisen vaikeuksia omaaville.

Ryhmä alkaa keväällä 2018. Tarkemmasta aikataulusta ilmoitetaan tammikuussa 2018. Ryhmään valitaan kymmenen nuorta. Tapaamisia on kerran viikossa yhteensä 12 kertaa. Ryhmä on osallistujille maksuton, eikä tarvita B-lausuntoa.

Tavoitteet

Ryhmän tavoitteena on

  • osallistujan omaan elämään liittyvien kokemusten käsitteleminen muiden samassa elämäntilanteessa olevien kanssa
  • mielialan koheneminen ja yksinäisyyden vähentyminen
  • itsetuntemuksen ja itseluottamuksen lisääntyminen
  • oppimisen vaikeuksien ja vahvuuksien tunnistaminen
  • oppimistekniikkojen vahvistuminen

Aiheet ja niiden käsittelytapa päätetään ryhmän kanssa yhdessä ryhmäläisten toiveiden pohjalta. Ryhmätoiminnan lisäksi nuorella on mahdollisuus yksilötapaamisiin ohjaajan kanssa.

Ryhmään osallistuville tehdään oppimisvaikeuksien tarkemmat selvittelyt (neuropsykologiset tutkimukset).

Ryhmään hakeutuminen

Ryhmään osallistujat valitaan vaikeuksia kartoittavan kyselyn ja psykologin haastattelun perusteella. Jos olet itse tai asiakkaanasi on ryhmästä kiinnostunut henkilö, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin.

Lisätietoja
Mila Gustavsson-Lilius, psykologi, puh. 044  781 3116