OPPI-vertaisryhmä työllistymisen tai kouluttautumisen tueksi

Keskiviikkoisin 26.9. – 28.11.18 klo 13.00 – 15.00, paikkana Kuntoutussäätiö (os. Pakarituvantie 4, HKI).

Kenelle

OPPI-ryhmä on tarkoitettu oppimisen vaikeuksia omaaville.

Ryhmään valitaan kymmenen henkilöä. Tapaamisia on kerran viikossa yhteensä 10 kertaa. Ryhmä on osallistujille maksuton, eikä tarvita B-lausuntoa.

Ohjaajina toimivat oppimisvaikeuksiin perehtyneet ammattilaiset.

Tavoitteet

Ryhmän tavoitteena on

  • osallistujan itsetuntemuksen lisääntyminen (esim. omien taitojen, vahvuuksien ja hankaluuksien tunnistaminen)
  • omaan elämään liittyvien kokemusten käsitteleminen muiden samassa elämäntilanteessa olevien nuorten kanssa
  • oppimis- ja työelämävalmiuksien tukeminen (esim. opiskelu- ja muistitekniikat)
  • itsetunnon ja sosiaalisten taitojen vahvistuminen

Aiheet ja niiden käsittelytapa päätetään ryhmän kanssa yhdessä ryhmäläisten toiveiden pohjalta. Ryhmäkeskustelujen lisäksi jaetaan myös tietoa oppimisvaikeuksista, selviytymiskeinoista, opiskelutekniikoista ja tehdään harjoituksia.

Ryhmään osallistuville tehdään oppimisvaikeuksien tarkemmat selvittelyt (neuropsykologiset tutkimukset).

Ryhmään hakeutuminen

Ryhmään osallistujat valitaan vaikeuksia kartoittavan kyselyn ja psykologin haastattelun perusteella. Jos olet itse tai asiakkaanasi on ryhmästä kiinnostunut henkilö, ota yhteyttä alla mainittuihin henkilöihin.

Lisätietoja

Elina Naamanka, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi, puh. 044 – 781 3106