Muu materiaali

Julkaisut

Pietilä P & Salakka I (2018) SPIRAL -lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin. Kuntoutuspäivien blogi 2018, 21.5.18.

Stenberg J (2016) SPIRAL-lautapeli konkretisoi kuntoutumistavoitteita. Vaikuttavaa kuntoutusta – Kuntoutussäätiön tutkijoiden ja kehittäjien blogi, 14.9.2016

Poutiainen E, Stenberg J, Saarinen M, Niittymäki K (2016). ICF-pohjaisen SPIRAL- lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa (Tulevaisuus pelissä-hanke). Hankkeen loppuraportti.

Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Saarinen M, Poutiainen E (2016) SPIRAL-lautapeli kuntoutuksen tukena. Kuntoutus 39 (2), 21–35.

Saarinen M, Stenberg J, Niittymäki K, Poutiainen E (2016) ICF-pohjainen SPIRAL-lautapeli lisää kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä autismikirjon nuorilla. Autismi, 2, 35.

Niittymäki K, Stenberg J, Saarinen M, Poutiainen E (2016) SPIRAL-lautapeli – käytännön työkalu mielenterveyskuntoutukseen. Kipunoita, 1, 12–13.

Stenberg J (2016) Uusia välineitä kuntoutuskäyttöön. Vaikuttavaa kuntoutusta – Kuntoutussäätiön tutkijoiden ja kehittäjien blogi, 14.3.2016

Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Yli-Kaitala H, Poutiainen E & Saarinen M (2016) ICF-luokitusjärjestelmän rooli terveydenhuollon asiakastyössä. Kuntoutus 39 (1), 74–76.

Koskinen J (2015) Tulevaisuus pelissä: ICF-pohjainen lautapeli kuntoutuksen suunnannäyttäjänä. Kuntoutus, 38 (2): 66–70.

Niittymäki K (2013) Spiral – kuntoutuksen spiraali: ICF-pohjainen lautapeli mielenterveyskuntoutukseen. Pori: Satakunnan Ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Linkkejä

Kuntoutussäätiö

Aivoliitto

Finla Työterveys

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Lempäälän Ehtookodon mielenterveyspalvelut

Mielenterveystalo.fi

 

SPIRAL aiheisia kirjoituksia muualta

Alla linkkejä opiskelijoiden tekemiin lopputöihin tai kirjoituksiin, jotka ovat SPIRAL-hankkeen ulkopuolista toimintaa.

Puumalainen T (2017). Toiminta pelissä. SPIRAL-lautapeli toiminnallisuuden kuvaajana. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Smolander E (2017). SPIRAL -pelin kehittämisestä neurologiselle asiakasryhmälle. Blogiteksti. Kuntoutuksen kiihdyttäjät, Kuntoutussäätiö.