Jatkokehittäminen on käynnissä

24.02.17

SPIRAL-menetelmä todettiin vuonna 2016 päättyneessä hankkeessa toimivaksi tavoitetyöskentelyä sujuvoittavaksi työkaluksi aikuisten mielenterveyskuntoutujien ja autismin kirjon nuorten kuntoutuksessa.

Valmistuttuaan SPIRAL otettiin ammattilaisten keskuudessa innokkaasti vastaan – menetelmä vastasi selvään tarpeeseen. Helpon ja toiminnallisen lautapelimuotoisen SPIRAL-menetelmän käyttökohteita tullaan laajentamaan tammikuussa 2017 alkaneessa ”SPIRAL-pelin uudet muodot” -kehittämishankkeessa. Kelan tukeman jatkokehittämistyön päämääränä on parantaa kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä ja tasavertaisuutta laajentamalla SPIRAL-menetelmän käytettävyyttä kommunikaatiorajoitteita omaaville kohderyhmille. Menetelmästä tullaan kehittämään a) kielestä riippumattomampi, kuvallisesti tuettu versio aikuisille ja lapsille sekä b) ruotsin ja englannin kielelle käännetyt versiot. Lisäksi menetelmää pilotoidaan ammatillisen kuntoutuksen tavoitteen asettelun tukena.

Lisäksi Kuntoutussäätiö on aloittamassa yhteistyötä SPIRAL-menetelmän muokkaamiseksi muun muassa Sydänliiton ja Syöpäjärjestöjen sopeutumisvalmennustoimintaan sekä Monika-Naisten maahanmuuttajakohderyhmille soveltuvaksi. Myös monet kuntoutusalan opiskelijat ovat lähteneet kehittämään uusia menetelmäversioita osana kehitysprojektejaan ja opinnäytetöitään.

Aiomme jatkaa aiemmin toimivaksi todetun menetelmän integrointia kuntoutuksen ammattilaisten käyttöön yhä laajemmin tukien samalla ICF-viitekehyksen levittämistä ja tuomista käytännönläheisemmäksi.

Johanna Stenberg, @stenbjoh
psykologitutkija
Kuntoutussäätiö