Työkykykoordinaattorikoulutuksesta tukea vanhaan ja oppia uuteen

07.04.16

Olen Soile Sauranen. Työskentelen HR-asiantuntijana ja työkykykoordinaattorina Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän Henkilöstöpalvelussa. Olen työskennellyt monipuolisissa HR-tehtävissä yli 15 vuotta. Töissä PHSOTEY:llä minulla on menossa neljäs vuosi. Uudessa työkykykoordinaattorin roolissa aloitin keväällä 2015. Tempo –hankkeen työkykykoordinaattorikoulutukseen lähdin mukaan syksyllä 2015, jotta sain lisää uuden työn vaatimaa osaamista.

PHSOTEY:n Henkilöstöpalvelussa työskentelen rekrytointitiimissä. Jaan työaikaani tarpeen mukaan osatyökykyisille ja rekryihin liittyville tehtäville. Teen yhteistyössä esimiesten kanssa rekryilmoituksiamme sähköisiin ja painettuihin viestintäkanaviin. Ohjaan ja neuvon Kuntarekryn käytössä esimiehiämme ja myös työnhakijoita, jos hakemuksen täyttö ei onnistu. Rekrytoinnissa hoidan erilaisia asiakaskohtaamisia päivittäin molempiin tehtäviini liittyen.

PHSOTEY:n organisaation tuntemuksesta ja työpaikkailmoituksien teossa mukanaolosta on paljon hyötyä työkykykoordinaattorin tehtävässä. Työskentelen eri rekryistä tuttujen esimiesten kanssa yhteistyössä myös osatyökyisten työntekijöiden asioissa. Samassa puhelussa saatetaan hoitaa sekä uutta rekrytointia että työkokeilupaikkaa osatyökykyiselle.

Koordinoin yhtymässä siis osatyökykyisten työntekijöiden uudelleensijoituksia ja työkyvyn tukeen liittyviä asioita. Käytännössä päivittäin teen töitä osatyökykyisten työntekijöiden työkykyyn ja työhön paluuseen liittyvissä asioissa esimiesten, työntekijöiden ja työterveyshuollon kanssa.

Asiakkaalle sopivat ratkaisut löydetään yhteistyössä

Prosessi käynnistyy usein siten, että esimies ottaa minuun yhteyttä, kun yksikössä on käytetty työntekijän työtehtävän keventämisen ja räätälöinnin keinot. Tavatessani asiakkaan eli työntekijän, teen hänen kanssaan tilannekartoituksen eli haastattelen hänet. Mietimme yhdessä hänen tilannettaan, tavoitteitaan ja toiveitaan. Laadimme alustavaa suunnitelmaa yhdessä; mitä se jokin voisi olla, jota hän lähtee tavoittelemaan pystyäkseen jatkamaan töissä. Käymme läpi eri vaihtoehtoja avoimin mielin. Jatkamme prosessia yhteistyössä työntekijän, esimiesten ja työterveyshuollon kanssa.

Työterveyslääkäri auttaa ottamalla kantaa työntekijän työkykyyn, onko suunnitelma realistinen. Etsin mahdollista työkokeilupaikkaa, mikäli siihen keinoon päädytään. Työntekijä etsii itsekin vaihtoehtoja, hän esimerkiksi tutustuu erilaisiin koulutusmahdollisuuksiin ja tarjolla oleviin tukimuotoihin. Hän voi ottaa yhteyttä myös Kevaan ja kysyä sieltä neuvoa esimerkiksi ammatillisen kuntoutuksen tukeen. Autan tarpeen mukaan myös hakemusten täyttämisessä.

Voin tehdä Thomas-analyysin työntekijän uudelleensijoituksen tueksi. Lisäksi suunnittelen ja toteutan yhtymässä työhyvinvointia tukevaa ryhmätoimintaa. Ryhmä on tällä hetkellä nimellä Työn imua 50+ ja kohdennettu yli 50-vuotiaille työssä jatkamisen tueksi. Teen yhteistyötä mm. Kevan, Kelan, työterveyshuollon, vakuutusyhtiöiden ja TE-toimiston asiantuntijoiden kanssa.

Uusia verkostoja työkykykoordinaattorikoulutuksesta

Koulutus antoi minulle paljon uutta tietoa ja kertasi vanhaa. Se myös vahvisti suuntaa siitä, miten työkykykoordinaattorin työtä kannattaa viedä eteenpäin. Ja pitää muistaa, että jatkossakin pitää pysyä ajan tasalla ja kouluttautua lisää.

Monipuoliset ja mukaansa tempaavat luennot olivat mielestäni hyvin suunniteltu. Ne tukivat hyvin käytännön työtä ja antoivat uusia ideoita, kuinka hommaa hoidetaan ja karikoista selvitään. Sain uusia yhteistyöverkostoja ja myös tukea heiltä koulutuksen aikana.

Sain koulutuksesta eväitä asiakkaiden kohtaamiseen ja motivoimiseen. Mieleen jäi erityisesti se, että en voi kenenkään puolesta tehdä ratkaisuja, vaan jokaisen on tehtävä ne itse voidakseen myös sitoutua niihin. Meillä jokaisella tulee elämän aikana melko varmasti tilanteita, joissa ei pysty omaan työhönsä tai ammattiinsa. Silloin on hienoa, että työpaikalta löytää tukea ja apua haastavassa tilanteessa, jolloin omat voimat eivät riitä.

Työkykykoordinaattori kohtaa työssään paljon haasteita monelta eri suunnalta. On luotettava siihen, että positiivinen asennemuutos osatyökyisiä työntekijöitä kohtaan tapahtuu organisaatioissa pikkuhiljaa, kun tehdään yhteistyöstä kaikkien toimijoiden kanssa. Muista poimia ilo itsellesi jokaisesta pienestäkin onnistumisen askeleesta asiakkaan kanssa!

Soile ja Mico

Soile Sauranen
HR-asiantuntija ja työkykykoordinaattori
PHSOTEY