Uudenlaisesta mallista tukea työttömäksi jääneelle

06.06.17

Tempo-hankkeessa toteutetaan pienimuotoinen pilotti työttömäksi jäävän, osatyökykyisen työntekijän ohjautumisesta työterveyshuollon palvelujen piiristä perusterveydenhuoltoon.

Pilotin tavoitteena on selvittää, mitä toimia eri tahojen osalta tarvitaan, että siirtyminen tapahtuu hallitusti ja riittävin tiedoin. Tämä tarkoittaa, että asiakas saa tarvittavan tuen ja hänen kohdallaan voidaan käynnistää kuntoutuksen ja työelämään suuntautumista tukevat toimet. Pitkäaikaissairauksia sairastavien osalta tulee huolehtia hoitotasapainon säilymisestä.

Pilotoinnissa kohderyhmänä ovat osatyökykyiset ja pitkäaikaissairauksia sairastavat irtisanotut työntekijät.

Pilotti toteutetaan Diacorin työterveyspalveluiden ja Kirkkonummen sekä Kaisankodin, joka toimii ns. malliterveyskeskuksena, kanssa. Pilotin tavoitteena on saavuttaa 20 asiakasta ja se toteutetaan ajalla 1.4. – 30.10.2017. Tuloksista raportoidaan hankkeen raportin yhteydessä ja siitä tuotetaan artikkeli.