Verkostopäivässä yhteisellä asialla nuorten koulutukseen ja työelämään pääsyn hyväksi

24.08.16

Olin mukana järjestämässä verkostopäivää, jossa koolle kutsuttiin Kuopion alueella nuorten kanssa työskenteleviä tahoja pohtimaan yhteistä linjausta nuorten ohjaamiseen liittyen sekä ideoimaan uusia avauksia nuorten ohjaamisen edistämiseksi. Tilaisuuksien “Nuoria ohjaamassa 1 ja 2” järjestäjätahoina toimivat oman yritykseni SUUNTA-palvelujen lisäksi VAMOS Kuopio ja koollekutsujana ja koordinoijana Pohjois-Savon ELY-keskus. Ajatuksena oli, että yhteisten keskustelujen ja pohdintojen päätteeksi saisimme aikaiseksi jotakin konkreettista nuorten ohjauksen kentälle.

Tilaisuuksia järjestettiin kaksi, joista ensimmäisessä pohdittiin yhteisiä linjauksia, nuorten ohjausta sekä koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten tilannetta.  Tuohon tapahtumaan osallistui lähes 70 pohjois-savolaista toimijaa, jotka työskentelevät nuorten kanssa. Paikalla oli myös nuoria ja keskustelu olikin vilkasta. Saimme aikaiseksi yhteiset raamit sille, miten me kaikki toimijat näemme ohjauksen ja mitä ohjauksen tulisi mielestämme olla. Lisäksi ensimmäisessä tilaisuudessa heräsi joitakin ideoita, jotka alkoivat muhia ja elää tapahtuman jälkeen.

Toisessa tilaisuudessa, joka oli myös oma työkykykoordinaattorikoulutukseen kuuluva verkostopäivä, olimme konkreettisten ideoiden ja ajatusten äärellä. Tuolloin paikalla oli reilut 30 toimijaa. Ilmoittautuneet saivat etukäteen valita teemoitetun ryhmän, johon osallistuivat ja johon heillä olisi eniten annettavaa. Keskustelu kävi vilkkaana ja uusia ideoita ja ajatuksia syntyi edelleen jatkojalostettavaksi.

Ehkä konkreettisin tulos näistä verkostopäivistä on Kuopion torin alla Apajassa vastikään avattu Kuopion OMA; jokaisen kuopiolaisen nuoren kokoontumispaikka, jossa paikalla on aina joku kohtaamassa, kuuntelemassa ja auttamassa eteenpäin. Ensimmäisessä verkostopäivässä kipinän saanut idea lähti hienojalostumaan, sitä kehiteltiin eteenpäin toisessa verkostotapaamisessa ja lopulta tuloksena on siis Kuopion OMA, jota nyt pilotoidaan Vamoksen toimesta tämän alkaneen syyskauden verran. Olen myös itse lupautunut OMAan pariksi iltapäiväksi ammatinvalinnanohjausta antamaan.

Kuopion OMA on hieno osoitus siitä, mitä voimme yhteistyöllä ja järjestämillämme verkostotapaamisilla saada aikaiseksi. Jo olemassa olevilla resursseilla, olemassa olevalla osaamisellamme ja yhteisen asian äärellä puuhaamalla olemme saaneet aikaan uuden tavan tavoittaa niitä nuoria, jotka ehkä ovat jo pudonneet koulutus- tai työelämästä tai jotka eivät ole sinne vielä päässeet.

Kuopiossa tuntuu tahtotilaa nuorten ohjaamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn löytyvän sekä paljon eri alojen asiantuntijoita näitä asioita viemään eteenpäin. Toivon, että Kuopion OMAsta ja sen toiminnasta saadut tulokset antaisivat päättäjille tarvittavan varmuuden siitä, että ohjaus on asia, johon tulee resurssoida ja satsata entistä enemmän sekä selkeitä näyttöjä siitä, että ohjauksessa mietityin suunnitelmin ja siitä saadun tuen avulla syrjäytyminen vähenee ja nuoret löytävät oman paikkansa koulutuksesta tai työelämästä.

LS2 (002)

Leena Ståhlberg
opinto-ohjaaja, yrittäjä
SUUNTA-palvelut Leena Ståhlberg Ky

Työkykykoordinaattorikoulutus
Kuopio