1. Toiminnan tavoitteet ja vaikuttavuusketju

Opas alkaa osiolla, jossa käsitellään järjestön toiminnan tavoitteita ja vaikuttavuusketjua, jotka ovat perusta sekä arvioinnille, että järjestön tavoitteelliselle ja tulokselliselle toiminnalle ylipäätään.

Tavoitteen asetanta ja vaikuttavuusketju kaiken pohjalla

Miten rakentaa hyvä tavoite? Hyvä tavoite on konkreettinen ja sen saavuttaminen on mahdollista määrätyn aikataulun puitteissa sekä suunniteltujen toimenpiteiden avulla. Tavoite kuvaa sitä asiaintilaa tai muutosta, joka halutaan saada aikaiseksi haettavan toiminnan avulla, eikä itse toimintaa. Tavoitteena ei siis ole esimerkiksi ylläpitää matalan kynnyksen kohtaamispaikkaa, vaan tavoitteeseen muotoillaan se, mitä hyötyä kohtaamispaikassa käymisestä on kohderyhmälle ja mitä toiminnalla aiotaan saavuttaa.

Tulokset ja vaikutukset ovat lyhyemmän aikavälin saavutuksia, yksittäisten osatavoitteiden mukaisia muutoksia. Näistä voi muodostua ajan kuluessa vaikuttavuutta mikäli saavutetaan kokonaistavoitteen mukaisia tuloksia. Arvioijat viittaavat usein vaikutuksia ja vaikuttavuutta tarkasteltaessa tavoitteet-panokset-tuotokset-tulokset-vaikutukset -ketjuun. Etenkin kustannusvaikuttavuuden näkökulmasta on ollut mielekästä tarkastella panosten ja tuotosten tai vaikutusten suhdetta. Järjestömaailmassa on ”panosten” sijaan kuitenkin mielekkäämpää tarkastella toimenpiteitä.

 

Vaikuttavuusketjun osat 1. Tarve, 2. Visio, 3. Tavoite, 4. Resurssit, 5. Toimenpiteet, 6. Tulokset, 7. Vaikuttavuus. Tarve, visio ja vaikuttavuus ovat ne, mitä halutaan. Resurssit ja toimenpiteet ovat niitä, mitä tehdään. Tavoitteet ja tulokset ovat niitä, mitä mitataan.

Vaikuttavuusketjun kuvaus, lähde: Hyvän Mitta -hanke, Me-säätiö

Vaikutuksia voidaan erotella monenlaisia. On vaikutuksia yksilöihin sekä vaikutuksia isompiin järjestelmiin, kuten esimerkiksi yhteiskuntaan. Tai ilmiöihin kuten työttömyyteen, päihteiden käyttöön, syrjäytymisen ehkäisyyn. Toisaalta kaikissa edellisissä voidaan vielä erotella subjektiiviset eli koetut vaikutukset sekä objektiiviset eli todennetut vaikutukset. Järjestötoimijoiden olisi siis tärkeää pohtia myös sitä, minkä tasoisiin ja tyyppisiin vaikutuksiin toiminnalla pyritään. Mitä tarkemmin ja konkreettisemmin oletetut tulokset ja  vaikutukset on määritelty, sitä helpompaa on niiden saavuttaminen ja osoittaminen.

Toiminnankuvauslomake

Toiminnankuvauslomake auttaa jäsentämään järjestön toimintaa, sen tavoitteita, keinoja sekä tavoiteltuja tuloksia. Oman toiminnan kuvaus onkin syytä tehdä ennen kuin alkaa pohtimaan esim. palautteen keruuta tai muita arviointikeinoja. Toiminnan, sen tavoitteiden ja tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten jäsentely lomakkeen avulla auttaa selkiyttämään järjestön toimintaa ja on hyvä pohjatyö myös avustushakemusta tehtäessä.

Toimenpiteet eivät ole tuloksia, vaan tuloksia ovat ne asiat, joita toimenpiteillä on saatu aikaan!

ARTSI Toiminnankuvauslomake

Tehtävä 1: Toiminnankuvaus arvioinnin pohjaksi

Ennen arvioinnin suunnittelua tulee olla selvillä, mitä oikein halutaan arvioida. Mitä toiminnalla pyritään saamaan aikaan? Mitä ovat tavoitellut tuotokset, tulokset ja vaikutukset? Millä toimenpiteillä niihin uskotaan päästävän?

Jäsentele järjestön toimintaa, sen tavoitteita ja vaikuttavuusketjua toiminnankuvauslomakkeen avulla. Täytä kustakin erillisestä toiminnasta (esim. projektit, Ak-toiminta, yleisavusteinen toiminta) oma toiminnankuvauslomakkeensa. Tarkemmat ohjeet täyttämiseen löytyvät lomakkeen ensimmäiseltä sivulta. Lomakkeen täyttämiseen ja sitä kautta tavoitteiden ja tavoiteltavien tulosten ja vaikutusten ympärillä käytävään keskusteluun kannattaa osallistaa koko järjestön henkilöstö.

Toiminnan kuvaukseen apua ARTSI:sta - Keski-Uudenmaan yhdistysverkosto