Tavoite, tavoite, tavoite

16.09.19

Mikä on järjestönne toiminnan tavoite? Miten tavoite pitäisi muotoilla? Tätä pähkäillään parhaillaan monessa järjestössä, kun kirjoitetaan STEAn jatkohakemuksia. Pohditaanpa siis hetki, minkälainen on hyvä tavoite – ja minkälainen se ei ole.

No, STEA avaa hyvää tavoitetta ohjeissaan mm. seuraavasti: ”Hyvä tavoite on sellainen, että sen saavuttaminen on mahdollista määrätyn aikataulun puitteissa sekä suunniteltujentoimenpiteiden avulla. Tavoite kuvaa sitä asiaintilaa tai muutosta, joka halutaan saada aikaiseksi haettavan toiminnan avulla, eikä itse toimintaa. Älä siis kerro tavoitteena esimerkiksi ”tavoitteena on järjestää ryhmätoimintaa”, vaan kerro, mitä suunnitellulla ryhmätoiminnalla aiotaan saavuttaa.”

Varsin selkeää, mutta silti itse hakemuksissa lipsutaan helposti tavoitteen sijaan toiminnan avaamiseen. Kuvataan sitä, mitä me järjestönä teemme. Jos huomaatte näin käyneen, pohtikaa asiaa kokonaan uudesta näkökulmasta: miettikää sitä ihmistä, jonka tarpeeseen vastataan. Tavoite on se, mitä hyvää ihmisen elämässä tapahtuu, miten hänen käyttäytymisensä muuttuu järjestönne ansiosta.

Jos esimerkiksi tavoitteeksi on kirjattu koulutusten järjestäminen, pitää jatkaa vielä pidemmälle. Miksi koulutuksia järjestetään, mitä osallistuja saa niistä? Koulutuksen tuloksena on tyypillisesti, että osallistuja on oppinut jonkun uuden asian. Mutta onko tämä tavoite? Riittääkö se? Ehkä on parempi olla vielä kunnianhimoisempi: tavoite on se, että opitun perusteella osallistujan käyttäytyminen muuttuu. Hän alkaa käyttää saamansa oppiaan omaksi tai muiden hyväksi. Tällöin esim. tervettä ruokavaliota käsitelleen luonnon jälkeen ihminen muuttaa toimintaansa ja alkaa syömään saamiensa oppien mukaan terveellisemmin.

Otetaan toinen esimerkki. Erilaisia kohtaamispaikkoja tai olohuoneita on runsaasti ympäri Suomea. Järjestön tavoite ei kuitenkaan ole ylläpitää tällaista paikkaa. Sen sijaan tavoite on se, mitä kävijä sieltä saa. Miten hänen elämänsä paranee, kun hän käy siellä? Se voi esim. olla yksinäisyyden väheneminen tai arjen rytmin löytyminen (tai vielä hienommin sosiaalisen kanssakäymisen lisääntyminen ja elämänhallinnan parantuminen).

Ja lopuksi vielä kertauksena: Hyvä tavoite siis kuvaa sitä, mitä hyvää haluatte toiminnallanne saavuttaa, ei itse toimintaanne.

Kimmo Terävä
Tutkija, työelämän kehittäjä
ARTSI-toiminta