Haku

Haku ARTSI-toimintaan kaudelle 2020/2021 on päättynyt

Haku järjestetään seuraavan kerran keväällä 2021. Alla vanha hakuilmoitus keväältä 2020.

 

*******

Tarvitseeko järjestönne tukea itsearviointikäytäntöjen kehittämiseen sekä toiminnan tulosten ja vaikutusten osoittamiseen? ARTSI-toimintaan voivat päästä mukaan pienet järjestöt, joissa on palkattuja työntekijöitä enintään 10, ja jotka saavat avustusta STEA:lta.

ARTSI-kehittämistyön aikana kullekin kohdejärjestölle räätälöidään järjestön omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet (mm. STEAn tuloksellisuus ja vaikutusselvitys, TVS) huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Yhteinen kehittämistoiminta järjestön ja ARTSI-asiantuntijoiden kanssa kestää keskimäärin noin vuoden, jona aikana myös kokeillaan kehitettyjä palautteenkeruun ja itsearvioinnin malleja käytännössä. Aikataulu määritellään ja täsmennetään jokaisen järjestön tarpeiden mukaisesti. Toiminta koostuu 3-4:stä järjestökohtaisesta tapaamisesta ARTSI-asiantuntijoiden ja järjestön toiminnanjohtajan sekä tarpeen mukaan muun henkilökunnan kanssa.

Järjestökohtaiset tapaamiset tapahtuvat järjestöjen tiloissa, ellei muuten sovita. Lisäksi toimintaan kuuluu vapaaehtoisena yhteiset aloitus- ja päätöstapaamiset Helsingissä kaikkien samana vuonna toimintaan mukaan valittujen järjestöjen kanssa. Näin korona-aikoina meillä on myös monipuoliset sähköiset (mm. Skype, Micorsoft-Teams) mahdollisuudet järjestää tapaamisia, joten seuraava ARTSI-ryhmä alkaa aikataulun mukaisesti kesäkuussa 2020

Toimintaan osallistuminen on kohdejärjestöille maksutonta lukuun ottamatta matkustuskuluja vapaaehtoisiin yhteisiin aloitus- ja päätöstapahtumiin Helsingissä. Etusijalla haussa ovat järjestöt, jotka saavat STEA:lta kohdennettua toiminta-avustusta (Ak).

Kiinnostuitko? Haku on käynnissä 2.3.–25.3.2020, toimintaan haetaan täyttämällä sähköinen lomake. Hakulomakkeessa on tärkeää perustella, miksi juuri teidän järjestönne tarvitsisi ARTSIn apua juuri nyt.

Halutessasi lisätietoa otathan yhteyttä Tuuli Shinyellaan, 044 566 7837, tai Kimmo Terävään, 040 821 9981,

Projektissa tähän mennessä kehitetyt arvioinnin työkalut ja mallit ovat kaikkien hyödynnettävissä ja löytyvät ARTSI-oppaasta