Opas ja malleja arviointiin ja palautteen keräämiseen

HUOM! Uusi sähköinen ARTSI-opas on ilmestynyt ja ajantasaiset lomakkeet sekä työkalut löytyvät täältä: hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/

***

Tälle sivustolle on koottu ARTSIssa kehitettyjä työkaluja järjestön itsearvioinnin ja palautteenkeruun tueksi. Voit hyödyntää malleja ja kyselylomakkeita sellaisenaan, räätälöidä itsellesi sopivan lomakkeen tai poimia lomakkeista kysymyksiä, joiden avulla voit kerätä palautetta haastattelemalla tai poimia ideoita palautteen keräämiseksi havainnoimalla. Parhaan hyödyn lomakkeista saa, kun niitä peilaa järjestön omiin sekä rahoittajan tiedontarpeisiin ja muokkaa lomakkeita niiden mukaisesti.

Työkaluihin pääset tutustumaan yläpalkin valikon tai seuraavien linkkien kautta:

Sähköinen opas: Opas ja työkalut oman toiminnan arviointiin järjestöille

Opas: Artsin arviointiopas järjestöille pdf-versiona
Itsearviointi: Työkaluja järjestön oman toiminnan arviointiin
Palautteen kerääminen: Työkaluja palautteen keräämiseen niin kohderyhmiltä, vapaaehtoisilta kuin sidosryhmiltäkin
Muita arviointityökaluja: Yksittäisiä arviointityökaluja palautteen keräämiseen, arvioinnin suunnitteluun ja arviointitiedon hyödyntämiseen

Työkalut ja mallit on kehitetty ARTSI-kehittämistoiminnassa yhdessä pienten sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa. Mallit ovat vapaasti kaikkien hyödynnettävissä ja soveltuvat hyvin myös isompien järjestöjen sekä projektien käyttöön.

STEA-rahoitteisen toiminnan raportoinnissa (Tuloksellisuus- ja vaikutusselvitys eli TVS) järjestöjä pyydetään esittämään toiminnan toteuttajien, kohderyhmän, sidosryhmien sekä vapaaehtoisten näkemyksiä toiminnan toteuttamisesta sekä toiminnan tuloksista ja vaikutuksista. Lomakkeita laadittaessa on huomioitu nämä vaatimukset.

Omalle järjestölle sopivaa lomaketta valitessa kannattaa kiinnittää huomiota arviointitiedon hyödynnettävyyteen ja siihen kuinka paljon resursseja arvioinnin toteuttamiseen on käytettävissä. Pitkien, paljon avokysymyksiä sisältävien lomakkeiden analysointi ja tulosten tulkinta vaatii enemmän resursseja kuin lyhyiden, numeerisia kysymyksiä sisältävien lomakkeiden.

Arviointitieto on arvokasta silloin kuin siitä on käytännön hyötyä tiedon tuottajalle, sen tilaajalle ja sen kohteelle!

Sivustoa päivitetään toiminnan edetessä ja sivustolle lisätään uusia malleja ja ideoita järjestöjen arvioinnin tueksi.