Opas oman toiminnan arviointiin järjestöille

Miten järjestöt voivat arvioida toimintansa tuloksellisuutta? Mitä tulee huomioida palautteenkeruussa? Kuinka kerättyä palautetta analysoidaan? Miten hyödynnetään itsearvioinnin tuloksia? Miten tämän kaiken voi toteuttaa systemaattisesti?

Järjestöille suunnatussa oppaassa vastataan näihin kysymyksiin ja esitellään työkaluja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen oman toiminnan arviointiin. Tutustu oppaan pdf-versioon

 
Uusi sähköinen ARTSI-opas on rakennettu tämän oppaan pohjalta. Sieltä löytyvät myös ajantasaiset lomakkeet sekä työkalut: hankkeet.kuntoutussaatio.fi/artsi-opas/

 

Oppaassa on mukana laaja-alainen malli itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteenkeruun menetelmiä eri tahoille. Ne perustuvat Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin aikana tehtyyn kehittämistyöhön sekä aiempiin kokemuksiin arviointihankkeista.