Tutustu toimintaan

Mitä?

Kuntoutussäätiö tarjoaa sosiaali- ja terveysalan järjestöille tukea oman toiminnan systemaattiseen arviointiin ja kehittämiseen.

ARTSI-kehittämistyön aikana kullekin kohdejärjestölle räätälöidään näiden omia tarpeita palvelevat sekä rahoittajan tarpeet huomioivat työkalut ja mallit arviointi- ja seurantatiedon keräämiseen ja hyödyntämiseen.

Toimintaan osallistuminen on kohdejärjestöille maksutonta lukuun ottamatta matkustuskuluja vapaaehtoisiin aloitus- ja päätöstapahtumiin.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

Kenelle?

Toiminta on suunnattu pienille, max 10 henkilöä työllistäville sote-alan järjestöille, jotka kaipaavat tukea oman toimintansa arviointiin ja seurantatiedon tuottamiseen. Vuosittain mukaan valitaan avoimen haun perusteella noin 15 järjestöä, jotka saavat toimintaansa STEAn Ak- tai Ay-avustusta.

Miten?

Yhteinen kehittämistoiminta järjestön ja ARTSI-asiantuntijoiden kanssa kestää noin vuoden, jona aikana kehitetään ja pilotoidaan palautteenkeruun ja itsearvioinnin malleja käytännössä.

Toiminta koostuu 3–4:stä tapaamisesta Kuntoutussäätiön asiantuntijoiden ja järjestön toiminnanjohtajan sekä tarpeen mukaan muun henkilökunnan kanssa. Tapaamiset toteutetaan pääsääntöisesti kohdejärjestön tiloissa, jolloin mukana oleville järjestöille ei koidu matkustuskuluja.

Lisäksi toimintaan kuuluu vapaaehtoisena yhteiset aloitus- ja päätöstapaamiset kaikkien samana vuonna toimintaan mukaan valittujen järjestöjen kanssa.

Arvioinnin työkaluja ja arviointitietoutta jaetaan myös ARTSIn nettisivujen ja erikseen sovittavien arviointikoulutusten kautta.

Tavoitteet

ARTSI-toiminnan tavoitteena on:

  • Kehittää mukana olevien järjestöjen tarpeista lähtevät mallit ja käytännöt järjestöjen toimintaa ja sen tuloksia koskevan tiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen
  • Integroida arvioiva ajattelu ja toimintatavat kiinteäksi osaksi kohdejärjestöjen toimintaa
  • Arviointikäytäntöjä ja arviointitiedon hyödyntämistä koskevan tietouden lisääminen yleisemmin sosiaali- ja terveysalan järjestöjen keskuudessa