Siirry suoraan sisältöön
Muuta tekstikokoa: A+ A-

Vamma tai sairaus ei saa olla este liikkumisen ja osallisuuden kokemisen ilolle

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi soveltamista ja erityisosaamista tarvitsevien henkilöiden liikuntaa. Soveltavaa liikuntaa tarvitsee noin miljoonaa suomalaista.

Erityistukea liikkumiseensa tarvitsevat henkilöt harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän. Soveltavan liikunnan edistäminen vaatii huomion kiinnittämistä esteettömään ympäristöön, tukipalveluihin (kuten kuljetus- tai avustajapalvelut), apuvälineiden saatavuuteen, toimintatapoihin ja asenneilmapiiriin.

Liikunta tuo erilaisia ihmisiä yhteen. Liikuntaa edistämällä voidaan vaikuttaa positiivisesti fyysisen toimintakyvyn lisäksi sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyyden kokemiseen, sosiaaliseen pääomaan ja osallisuuteen. Osallisuudella tarkoitetaan yleisimmin kuulumista johonkin yhteisöön ja sen tavoitteita ovat muun muassa osallistumisen, elämänhallinnan ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.

Inhimillisten näkökulmien lisäksi soveltavan liikunnan edistäminen on kustannuskysymys. Liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa arviolta 250 miljoonan euron kustannukset terveydenhuollolle vuosittain.

Tutustu hankkeeseen

Uusinta nyt

Osallistu

Lisätiedot/osallistuminen

Haluatko tietoa hanketapahtumistamme ja/tai osallistua työpajoihin? Ilmoita meille kiinnostuksestasi.

Kerro!

Jaa hyvät kokemukset ja toimintamallit. Lähetä tietoa ja kokemuksia julkaistavaksi sivustollamme.