SPIRAL -versio alkoholinkäytön vähentämisen tueksi

Tapatuunaus -työttömien ja työvoiman ulkopuolisten alkoholinkäytön yhteisölähtöinen vähentäminen -hankkeessa (2017-2018) kehitetään yhteisölähtöistä toimintamallia alkoholinkäytön vähentämisen tueksi ja tuotetaan kokemustietoon pohjaavia työkaluja ammattilaisille. Hankkeessa kehitettiin kohderyhmälle soveltuvat SPIRAL-pelikysymykset, ja niiden toimivuutta kokeiltiin osallistavassa Tapatuunaus-ryhmätoiminnassa, jonka keskeisenä tarkoituksena on tarjota osallistujille mielekästä tekemistä selvin päin.

Hanketta rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Terveyden edistämisen määrärahalla, ja sitä toteuttaa Kuntoutussäätiön kanssa yhteistyössä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Vantaan työllisyyspalvelut ja Tatsi eli Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry.

Kysymyskortit Tapatuunaus (tulosta kaksipuoleisena pitkän sivun ympäri)

Tehtäväkortit Tapatuunaus (tulosta kaksipuoleisena pitkän sivun ympäri)

 Vastauslomake Tapatuunaus

Lyhennetty peliohje Tapatuunaus