Tutustu hankkeeseen

Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita.

Hankkeessa kehitetään palveluohjausmallia työttömien ohjautumisesta terveystarkastuksiin, työkykyarvioon ja tarvittaessa muiden palveluiden ja tuen piiriin. Hankkeessa kehitetään myös kuntoutusinterventioita, joilla voidaan ylläpitää työttömien työ- ja toimintakykyä työttömyyden alkaessa ja ehkäistä kansanterveydellisiä riskejä.

Hanke jatkaa Jamit-hankkeen ja Osatyökykyiset työssä -ohjelman käynnistämää kehittämistyötä, jossa pilotoitiin työkykykoordinaattori/työluotsikoulutusta, joka on ammattilaisille suunnattu täydennyskoulutus. Tempo-hankkeessa pilotoidaan edelleen työkykykoordinaattorin työtä ja tutkitaan sen sijoittumista osaksi osatyökykyisten palveluohjautumisen verkostoa.

Hanke myös tuottaa työttömille työkykyä ylläpitävää kuntoutusta sekä nuorille työelämään pyrkiville valmennusta, jolla tuetaan työnhakijan voimavaroja.

Hankkeen kehittämistyön tavoitteet tiivistettynä ovat:

  • työttömän asiakasohjautumisen sujuvoittaminen
  • varhainen reagointi työkykyongelmiin
  • työttömän työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen
  • psykososiaalinen tuki vaikeassa tilanteessa
  • työelämäsuuntautumisen säilyttäminen huolimatta työttömyyden pitkittymisestä

Kehittämistyön tavoitteena on tuottaa:

  • palveluohjautumismalli osatyökykyiselle työnhakijalle, joka tukeutuu työkykykoordinaattorin työhön
  • työkyvyn tuen osaamisen lisääminen (työkykykoordinaattorikoulutus ja sen levittäminen)
  • kuntoutusmalleja työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen työttömille
  • psykologisen pääoman valmennusmalli nuorille

Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toteuttavat Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Lataa esite työkykykoordinaattorikoulutuksesta!