Muu materiaali

Julkaisut

Peltonen K, Niittymäki K, Aro-Pulliainen P, Saarinen M ja Poutiainen E. SPIRAL-pelistä vauhtia kuntoutuksen tavoitteenasetteluun (PDF). Kansaneläkelaitos. Kuntoutusta kehittämässä 2019; (6).

Aro-Pulliainen P, Peltonen K & Salakka I. SPIRAL-lautapeli helpottaa kuntoutustavoitteiden asettamista kielihäiriöisten kohderyhmässä. Puheterapia 2018; (4): 16–17.

Koskinen H & Niittymäki K. SPIRAL-peli osana ammatillista kuntoutusta – Finla Työterveys mukana kehittämishankkeessa. Finlan blogi. Päivitetty: 12.11.2018.

Salakka I & Peltonen K (2018) SPIRAL-pelin käyttö laajenee uusiin kohderyhmiin – kuvalliset versiot ilmestyneet. Kuntoutussäätiön tutkijablogi, 8.8.18.

Peltonen K (2018). Asiakkaan ääni kuntoutuksen tavoitteiden asettelussa – SPIRAL -menetelmä. Seminaariesitys, Kuntoutuspäivät 7. – 8.6.18.

Pietilä P & Salakka I (2018) SPIRAL -lautapelillä asiakaslähtöisyyttä kuntoutustavoitteisiin. Kuntoutuspäivien blogi 2018, 21.5.18.

Kielipolku-lehti. SPIRAL-lautapeli sopii kuntoutuksen tueksi. Turku: Aivoliitto ry:n julkaisuja. Kielipolku 2017; (4): 8.

Stenberg J (2016) SPIRAL-lautapeli konkretisoi kuntoutumistavoitteita. Vaikuttavaa kuntoutusta – Kuntoutussäätiön tutkijoiden ja kehittäjien blogi, 14.9.2016

Poutiainen E, Stenberg J, Saarinen M, Niittymäki K (2016). ICF-pohjaisen SPIRAL- lautapelin mahdollisuudet GAS-tavoitteiden konkretisoijana Kelan kuntoutuksessa (Tulevaisuus pelissä-hanke). Hankkeen loppuraportti.

Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Saarinen M, Poutiainen E (2016) SPIRAL-lautapeli kuntoutuksen tukena. Kuntoutus 39 (2), 21–35.

Saarinen M, Stenberg J, Niittymäki K, Poutiainen E (2016) ICF-pohjainen SPIRAL-lautapeli lisää kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä autismikirjon nuorilla. Autismi, 2, 35.

Niittymäki K, Stenberg J, Saarinen M, Poutiainen E (2016) SPIRAL-lautapeli – käytännön työkalu mielenterveyskuntoutukseen. Kipunoita, 1, 12–13.

Stenberg J (2016) Uusia välineitä kuntoutuskäyttöön. Vaikuttavaa kuntoutusta – Kuntoutussäätiön tutkijoiden ja kehittäjien blogi, 14.3.2016

Stenberg J, Rantaniska V, Niittymäki K, Yli-Kaitala H, Poutiainen E & Saarinen M (2016) ICF-luokitusjärjestelmän rooli terveydenhuollon asiakastyössä. Kuntoutus 39 (1), 74–76.

Koskinen J (2015) Tulevaisuus pelissä: ICF-pohjainen lautapeli kuntoutuksen suunnannäyttäjänä. Kuntoutus, 38 (2): 66–70.

Niittymäki K (2013) Spiral – kuntoutuksen spiraali: ICF-pohjainen lautapeli mielenterveyskuntoutukseen. Pori: Satakunnan Ammattikorkeakoulu, opinnäytetyö.

Linkkejä

Kuntoutussäätiö

Aivoliitto

Finla Työterveys

MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö

Lempäälän Ehtookodon mielenterveyspalvelut

Mielenterveystalo.fi

 

Spiral-aiheisia lopputöitä ja kirjoituksia

Spiral-lautapelistä on myös kehitetty versiot neurologisille kuntoutujille sekä toimintaterapeuttien käyttöön. Nämä versiot on kehitetty erillisinä lopputöinä ja ne eivät liity Kuntoutussäätiön toteuttamiin ja Kelan rahoittamiin Spiral-hankkeisiin. Nämä peliversiot antavat kuitenkin mahdollisuuden kokeilla Spiral-menetelmän käyttöä myös sellaisten kohderyhmien kanssa, joille ei Tulevaisuus pelissä tai Spiral-pelin uudet muodot -hankkeissa ole kehitetty omaa versiota. Kyseiset Spiral-versiot ovat tulostettavissa alta.

Puumalainen T (2017). Toiminta pelissä. Spiral-lautapeli toiminnallisuuden kuvaajana (PDF). Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.

Smolander E (2017). Spiral -pelin kehittämisestä neurologiselle asiakasryhmälle. Blogiteksti. Kuntoutuksen kiihdyttäjät, Kuntoutussäätiö.

Smolander E (2017). Kysymyskortit neurologiselle asiakasryhmälle (PDF)

Smolander E (2017). Tehtäväkortit neurologiselle asiakasryhmälle (PDF)

Smolander E (2017). Vastauslomake neurologiselle asiakasryhmälle (PDF)

Smolander E (2017). Kysymyksiin liittyvä ICF-luokitus neurologiselle asiakasrymälle (PDF)