Tutustu Spiraliin

Asiakkaan itsensä määrittämä tavoite on mielekäs ja motivoiva, mutta asiakaslähtöisen tavoitteen löytäminen osana ryhmätoimintaa on usein haastavaa. Spiral-menetelmä auttaa luomaan asiakaslähtöisen pohjan tavoitteelliselle toiminnalle kuntoutuksessa tai muussa toimintakykyä edistävässä toiminnassa. Vaikka menetelmä on alun perin kehitetty ryhmätoimintaan, voidaan sitä käyttää myös yksilötyössä.

Spiral-menetelmän kysymykset johdattavat pelaajat yhdessä pohtimaan erilaisia toimintakyvyn osa-alueita. Kysymykset suunnitellaan kohderyhmittäin pohjautuen ICF-luokitukseen. Kohderyhmäkohtaiset materiaalit ovat kenen tahansa ladattavissa ja tulostettavissa Tulosta materiaalit-osiossa. 

 

 

Kehitämme jatkuvasti Spiral-menetelmää uusille kohderyhmille. Jos olemassa olevista Spiral-versioista ei löydy kohderyhmällesi soveltuvaa ja näkisit sellaisen tarpeelliseksi, niin ota yhteyttä: spiral(at)kuntoutussaatio.fi

Spiral-lautapeli

Spiral-menetelmään kuuluu pelilauta ja toimintakyvyn eri puolia kuvaavia kysymyskortteja, joiden avulla pelaajat arvioivat omia heikkouksia ja vahvuuksiaan pelin sääntöjen mukaisesti. Ryhmäkeskustelun lisäksi jokainen pelaaja arvioi vastauslomakkeelleen kokeeko omakohtaisesti osa-alueella vaikeuksia ja haluaako tähän muutosta. Näistä osa-alueista asiakas voi valita tavoitteen, johon hän on itse motivoitunut.

On tärkeää, että vastauslomakkeet täytetään huolellisesti pelin aikana. Tämä mahdollistaa niiden myöhemmän käytön toimintakykyä edistävän toiminnan suunnittelussa, seurannassa ja tiedon siirtämisessä. Tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen seurannassa voidaan lisäksi hyödyntää esimerkiksi GAS-menetelmää. Pelillisyys on keskeinen osa Spiralia, mutta kysymyskortteja ja vastauslomaketta voi käyttää keskustelun ja tavoitteenasettelun tukena myös ilman pelilautaa tulosteina tai e-lomakkeina.

Pelin visuaalinen ilme kuvastaa metsäretkeä. Osallistumalla keskusteluun pelaajat keräävät marjoja ja saavat niistä pisteitä. Peliä tauottavat erilaiset, mm. ryhmäytymistä tukevat lyhyet tehtävät, joista ohjaaja voi valita ryhmälleen parhaiten soveltuvat.

Spiral-lautapeli toimii parhaiten pienessä, 3–10 osallistujan ryhmässä. Sopiva ryhmäkoko riippuu muun muassa osallistujien aktiivisuudesta, toimintakyvyn tasosta ja käytettävissä olevasta ajasta. Yleisesti ottaen yli kymmenen henkilön ryhmä on hyödyllistä jakaa pienempiin ryhmiin.

Pelaajaryhmästä riippuen ohjaaja voi osallistua pelaamiseen tai vaihtoehtoisesti jättäytyä taustalle ohjaamaan, kannustamaan tai rajaamaan vuorovaikutusta. Spiralia on mahdollista pelata myös yksittäisen asiakkaan kanssa kahdestaan.

Voit katsoa menetelmän kehittämisvaiheessa (2016) tehdyn videon Spiral-pelin pelaamisesta täältä.

 

Spiral-menetelmän mahdollisia hyötyjä:

  • Pelikysymysten teemojen myötä tulee käsiteltyä elämän eri osa-alueita tavallista ryhmäkeskustelua monipuolisemmin
  • Pelin myötä syntyneestä keskustelusta on mahdollista saada vertaistukea ja uusia näkökulmia asioihin
  • Voi vaikuttaa positiivisesti ryhmän sisäiseen vuorovaikutukseen ja edistää ryhmäytymistä
  • Pelaaminen voi selkeyttää käsitystä omista vahvuuksista ja heikommista osa-alueista, mikä voi toimia alkusysäyksenä muutosprosessille
  • Pelin avulla voi olla helpompi saada asioita sanottua
  • Pelissä esiin nousevia asioita voi ohjaaja hyödyntää ryhmätoiminnan sisältöjen suunnittelussa