Tutustu Spiraliin

Spiral-menetelmä on yksilö- ja ryhmätoimintaan soveltuva itsearviointityökalu. Menetelmän avulla luodaan pohja asiakaslähtöiselle tavoitteelliselle toiminnalle kuntoutuksessa tai muussa toimintakykyä edistävässä toiminnassa. Tällä hetkellä menetelmästä on erilliset versiot muun muassa aikuisille mielenterveyskuntoutujille, autismin kirjon nuorille sekä kielellisiin vaikeuksiin lapsille, perheille ja aikuisille (afasia).  Kohderyhmäkohtaiset pelimateriaalit ovat kenen tahansa ladattavissa ja tulostettavissa osiossa Tulosta materiaalit.

 

 

SPIRAL-peliä pelatessaan kuntoutuja arvioi omaa toimintakykyään ja tunnistaa henkilökohtaisia kehityskohteitaan. Näin pelin avulla voidaan pohjustaa yksilöllisiä kuntoutussuunnitelmia vuorovaikutuksellisesti ja mielekkäästi. Pelimuotoinen työkalu voi myös helpottaa pitkästyttäviksi tai hankaliksi koettujen asioiden käsittelyä.

Pelin aikana kerättyjä itsearvioita voidaan myöhemmin käsitellä yksilöllisemmin ja pohtia, mihin osa-alueeseen henkilökohtaisessa kuntoutuksessa kannattaa keskittyä. Pelin pelaaminen voi auttaa esimerkiksi GAS-tavoitteiden löytämisessä. Strukturoitua GAS-menetelmää käytetään kuntoutuksen tavoitteiden asettamisessa ja niiden saavuttamisen seuraamisessa kuntoutusprosessin edetessä.

SPIRAL-lautapeli on Kelan rahoittaman Tulevaisuus pelissä -kehittämishankkeen tulos. Kuntoutussäätiö toteutti hankkeen yhteistyössä Lempäälän kunnan psykiatrian yksikön ja MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön kanssa.

SPIRAL-lautapelin idea

SPIRAL on perinteinen lautapeli, jossa on pelilaudan lisäksi toimintakyvyn eri puolia kuvaavia kysymyskortteja, joiden avulla pelaajat pelin sääntöjen mukaisesti arvioivat itseään. Pelin aikana jokainen pelaaja täyttää laaja-alaisesti toimintakyvyn eri osa-alueita käsittävän SPIRAL-itsearviointilomakkeen.

Pelin mielekkyyttä lisäävät erilaiset tehtävät, joita ohjaaja voi halutessaan pelitilanteen aikana teettää. Pelin visuaalinen ilme kuvastaa metsää. Pelin pelaaminen kuvataan metsäretkenä, jonka aikana pelaajat keräävät marjoja ja saavat niistä pisteitä.

Oman toimintakyvyn vahvuuksien ja heikkouksien lisäksi SPIRAL-vastauslomakkeelle arvioidaan kuntoutujan käsitystä omista voimavaroistaan ja ympäristön tuesta. Tarkoitus on kartoittaa, millaiseen muutokseen kuntoutuja itse on motivoitunut.

On tärkeää, että vastauslomakkeet täytetään huolellisesti pelin aikana. Tämä mahdollistaa niiden myöhemmän käytön kuntoutuksen suunnittelussa, seurannassa ja tiedon siirtämisessä. Esimerkiksi GAS-tavoitteet voidaan valita teemoista, jotka kuntoutuja on merkinnyt tärkeimmiksi kehittämiskohteikseen.

Peliä voidaan pelata hyvin erikokoisissa ryhmissä. Optimaalinen ryhmän koko riippuu muun muassa kuntoutujien toimintakyvyn tasosta, aktiivisuudesta, iästä ja käytettävissä olevasta ajasta. Kehittämisvaiheessa peliä pelattiin n. 3-10 osallistujan ryhmissä. Suuri ryhmä voi olla hyödyllistä jakaa kahteen pienempään, varsinkin jos pelaajien joukossa on henkilöitä, joiden on vaikea keskittyä. Pelaajaryhmästä riippuen ohjaaja voi osallistua pelaamiseen tai vaihtoehtoisesti jättäytyä taustalle ohjaamaan, kannustamaan tai rajaamaan vuorovaikutusta. SPIRAL-peliä on mahdollista pelata myös yksittäisen kuntoutujan kanssa kahden kesken.

Pelin pelaamiseen voi perehtyä tarkemmin koulutusvideoiden avulla.

HYK_6154_peli