På svenska

Skriva ut brädspelet Spiral

I spelet behövs:

Att skriva ut:  

  • Spelbräde
  • Frågekort
  • Svarsblanketter
  • Två ark med bär

Utöver det:

  • Spelpjäser
  • En tärning
  • Pennor
  • Eventuella skrivunderlag

Spelets regler, spelbräde och bär är desamma för olika målgrupper. Varje målgrupp har egna frågekort och svarsblanketter. Materialen kan skrivas ut I färg på hårt papper.

Spelets regler

Spelbräde

Bär

Uppgiftskort

 

Spiral-material för vuxna mentalvårdsklienter

Frågekort för vuxna mentalvårdsklienter

Svarsblankett för vuxna mentalvårdsklienter

Frågor till mentalvårdsklienter och ICF-koder

 

Spiral-material för unga med autismspektrumtillstånd

Frågekort för unga med autismspektrumtillstånd

Svarsblankett för unga med autismspektrumtillstånd

Frågor till unga med autismspektrumstörningar och ICF-koder

 

Spiral-material för målgrupper med språkliga svårigheter – Vuxna

Frågekort för målgrupper med språkliga svårigheter – Vuxna

Svarsblankett för målgrupper med språkliga svårigheter – Vuxna

Frågor till afatiska rehabiliteringsklienter och ICF-koder

 

Spiral-material för målgrupper med språkliga svårigheter – Barn

Frågekort för målgrupper med sråkliga svårigheter – Barn

Svarsblankett för målgrupper med språgliga svårigheter – Barn

Frågor till barn med specifik språkstörning (7–12 år) och ICF-koder

 

Spiral-material för målgrupper med språkliga svårigheter – Familjer

Frågekort för målgrupper med språkliga svårigheter – Familjer

Svarsblankett för målgrupper med språkliga svårigheter – Familjer

Frågor till barn (7–12 år) med specifik språkstörning och deras familjer och ICF-koder

Projektet ”Tulevaisuus pelissä”

Brädspelet Spiral är ett resultat av utvecklingsprojektet Tulevaisuus pelissä, som finansierades av Folkpensionsanstalten och genomfördes 2014–2016 av Stiftelsen
för Rehabilitering i samarbete med psykiatriska enheten i Lempäälä kommun och Mannerheims Barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och unga. Utgångspunkten för utvecklingsarbetet var det brädspel med namnet Spiral som rehabiliteringledare (högre YH) Kirsi Niittymäki utvecklade som sitt examensarbete. Syftet var från början att skapa ett hjälpmedel för konkretisering av rehabiliteringsmålen vid psykiatriska enheten i Lempäälä kommun.
I projektet Tulevaisuus pelissä utvecklades olika versioner av Spiral-spelet, dels för mentalvårdsklienter och dels för unga klienter som får neuropsykiatrisk rehabilitering. I all synnerhet undersökte man hur spelet fungerar som stöd för formuleringen av rehabiliteringsmål med GAS-metoden.

Projektet ”Spiral-pelin uudet muodot”

Genom utvecklingsprojektet Spiral-pelin uudet muodot (2017–2018) utvidgades användningsändamålen för brädspelet Spiral . FPA stödde projektet som genomfördes i samarbete med Stiftelsen för Rehabilitering, Aivoliitto, Finla Työterveys och Mannerheims Barnskyddsförbunds rehabiliteringsstiftelse för barn och
unga. Målsättningen med projektet var att göra rehabiliteringen mer klientorienterad genom att inkludera självbedömning samt att göra Spiral-metoden, som
stöder GAS-metoden, mer användbar inom grupprehabilitering. Utvecklingsprojektet fortsatte med att i allt högre grad integrera den redan testade och fungerande Spiral-metoden som en arbetsmetod för yrkesutbildade personer inom rehabilitering, och att samtidigt öka kunskapen om och den praktiska användningen av ICF-referensramen. Projektet resulterade i Spiral-material för vuxna mentalvårdsklienter, unga med autismspektrumtillstånd, målgrupper med språkliga svårigheter (vuxna, barn och familjer) och klienter som deltar i yrkesinriktad rehabilitering.